2 თბილისი, კეკელიძის #25, 0179

3 (995 32) 2 251600

4(995) 599 57 30 40

5emzari_6@hotmail.com, emzari6@gmail.com

6 www.emzari.ge; www.tsu.ge; www.businesschamber.ge; www.geoeconomics.ge

დაბადების თარიღი: 19.09.1963

დაბადების ადგილი: საქართველო, ქ. გალი

სამუშაო ადგილი

 • 2006 წლის აგვისტოდან – დღემდე – ასოცირებული პროფესორი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ფინანსებისა და
  საბანკო საქმის კათედრა;
 • 1997 წ. – დღემდე – მთავარი რედაქტორი სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“;
 • 2013 წ. – დღემდე – პრეზიდენტი არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველოს ბიზნეს პალატა“;
 • 2013 წ. – დღემდე – საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მრჩეველთა საბჭოს წევრი;
 • 2006 წ. – დღემდე – „სანტ-გობეინისა“ და „დანფოს ჯგუფის“ ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში

სამუშაო გამოცდილება

  • 1990 წ., მარტი – „ვნეშეკონომ ბანკი“, თბილისის ფილიალისაქმიანობის სფერო – საბანკოთანამდებობა – დირექტორიპასუხისმგებლობა და მოვალეობები – საერთაშორისო სავალუტო ოპერაციების ხელმძღვანელობა;
  • 1990 წ., მარტი – საქართველოს „ექსიმბანკი“ საქმიანობის სფერო – საბანკოთანამდებობა – დირექტორიპასუხისმგებლობა და მოვალეობები – საერთაშორისო სავალუტო ოპერაციების და სახელმწიფოს საგარეო პროექტების ხელმძღვანელობა;
  • 1995 წ., ივნისი – „გაერთიანებული ქართული ბანკი“საქმიანობის სფერო – საბანკოთანამდებობა – გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილეპასუხისმგებლობა და მოვალეობები – საერთაშორისო სავალუტო საფინანსო ოპერაციების ხელმძღვანელობა;
  • 1997 წ., აგვისტო (2000-2004) – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსაქმიანობის სფერო – საფინანსოთანამდებობა – თავმჯდომარის მოადგილეპასუხისმგებლობა და მოვალეობები – ექსპორტ-იმპორტის სტატისტიკის საფინანსო და საერთაშორისო სავაჭრო დოკუმენტბრუნვის რეფორმირება და მართვა;
  • 2003 წ., ნოემბერი – 2004 წ., აგვისტო –   საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსაქმიანობის სფერო – მინისტრის მრჩეველითანამდებობა – მინისტრის მრჩეველი;
  •  2004 წ., აგვისტო – 2005 წ., აგვისტო  – საქართველოს ანტიმონოპოლიური სამსახურისაქმიანობის სფერო – კონკურენცია და მონოპოლიებითანამდებობა – თავმჯდომარე
  • 2006 წ., დეკემბერი – 2009 წ., დეკემბერი –  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისაქმიანობის სფერო – უმაღლესი განათლებათანამდებობა – ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე.

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული ნაშრომები

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი (1990 წ., 16 თებერვალი)
თემის სახელწოდება: „ნაღდი ფულის მიმოქცევის დაგეგმვის პრობლემები
საქართველოში“
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
მიმართულება: ფინანსები და კრედიტი;

აკადემიური წოდება
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი;

ნაშრომების რაოდენობა – 45
მ.შ. მონოგრაფია – 2
სახელმძღვანელო – 1;

8 სადისერტაციო ნაშრომის ხელმძღვანელი.

 ენები

 • ქართული – მშობლიური
 • რუსული – თავისუფლად
 • ინგლისური – თავისუფლად

სახელმწიფო, სამეცნიერო დარგობრივი პრემია

 • 2002 წ., სექტემბერი – ღირსების მედალი, N1184. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა საქართველოს ორდენებითა და მედლებით დაჯილდოებისა და წახალისების შესახებ;
 • 2002 წ. – „მედია საბანკო სისტემის მხარდაჭერისათვის“, სპეციალური ჯილდო საზოგადოებრივი აზრის გენეზისი; საქართველოს ეროვნული ბანკი, საქართველოს ბანკების ასოციაცია;
 • 2003 წ. – „მედია საბანკო სისტემის მხარდაჭერისათვის“, ნომინაცია საბანკო საქმის პოპულარიზაცია. საქართველოს ეროვნული ბანკი, საქართველოს ბანკების ასოციაცია;
 • 1997 წ., 26 დეკემბერი – საქართველოს საბაჟო სისტემაში საბაჟო კონტროლის კომპიუტერული პროგრამა ASYCUDA-ს დასანერგად აუცილებელი სამუშაოების დროულად ჩატარებაში მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანისათვის.

უმაღლესი განათლება

 • 1981-1986 წწ – ბაკალავრი
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  სპეციალობა – ფინანსები და კრედიტი
  კვალიფიკაცია – ეკონომისტი;
 • 1982-1985 წწ – ბაკალავრი
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  სპეციალობა – ჟურნალისტიკა
  კვალიფიკაცია- ჟურნალისტი;
 • 1986-1989 – ასპირანტურა
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  სპეციალობა – ფინანსებისა და კრედიტის კათედრის ასპირანტურა.

ტრეინინგები

 • 1991 წ. – სტამბულის „ინტერბანკი“
  3-თვიანი სტაჟირება;
 • 1994 წ. – „ბერლინერ ბანკი“
  3-თვიანი სტაჟირება;
 • 2005 წ. – ვენის უნივერსიტეტი
  3-თვიანი სტაჟირება;
 • 2007 წ. – „ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)“
  სავაჭრო ფინანსები და UCP 600;
 • 2007 წ,. 19-20 დეკემბერი – „ვროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)“
  ვაჭრობა და სტრუქტურული ფინანსები.

სამეცნიერო კონფერენციები

 • 2014 წ., 12 ნოემბერი – ენერგეტიკა მდგრადი განვითარებისთვის
  შემაჯამებელი დისკუსიის მონაწილე
  ადგილი – თბილისი, საგამოფენო ცენტრი „ექსპო ჯორჯია“;
 • 2006 წ., 18 აპრილი – მეტროლოგიის, სტანდარტიზაციის, სერტიფიცირების და კვების პროდუქტების უვნებლობის და ხარისხის პრობლემები საქართველოში
  მოხსენების სათაური -„სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და შესაბამისობის დადასტურების პრობლემები საქართველოში და მსოფლიო გამოცდილება“
  როლი – ორგანიზატორი და მომხსენებელი
  ადგილი – თბილისი „შერატონ-მეტეხი-პალასი“;
 • 2006 წ. – ექსპორტის ხელშეწყობის პრობლემები და ევროპის ბაზარი
  მოხსენების სათაური – „საქართველოს საექსპორტო ტენდენციები და პრობლემები“
  როლი – ორგანიზატორი და მომხსენებელი
  ადგილი – თბილისი, „შერატონ-მეტეხი-პალასი“;
 • 1998 წ. – იუნქტადის მსოფლიო კონფერენცია
  მოხსენების სათაური – „ექსპორტ-იმპორტის აღრიცხვის პრობლემები“
  როლი – მომხსენებელი
  ადგილი – მანილა, ფილიპინები;
 • 2005 წ. – ანტიკარტელური პოლიტიკის საკითხები
  მოხსენების სათაური – „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის და ღია ბაზრის ფუნქციონირების პრობლემები“
  როლი – მომხსენებელი
  ადგილი – ვენა, ავსტრია;
 • 2005 წ. – რეგულირებადი დარგები და კონკურენცია
  ადგილი – ბუდაპეშტი, უნგრეთი;
 • 2009 წ., 17 ივლისი – გლობალური ეკონომიკური კრიზისის გენდერული გამოწვევები საქართველოში
  გაეროს განვითარების პროგრამისა და შვედეთის განვითარების სააგენტოს ერთობლივი (SIDA) პროექტის ფარგლებში „გენდერი და პოლიტიკა“
  მოხსენების სათაური – „მსოფლიო ფინანსური კრიზისის რეალური ასპექტები და კრეატულობის თეორია“
  როლი – მთავარი მომხსენებელი
  ადგილი – თბილისი, „შერატონ-მეტეხი-პალასი“;
 • 2007 წ., 27 დეკემბერი – საუნივერსიტეტთაშორისო ყოველწლიური კონფერენცია: „საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები 2007 – მეცნიერული ხედვა“
  როლი – მთავარი მომხსენებელი, ორგანიზატორი
  ადგილი – თბილისი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის საკონფერენციო დარბაზი;
 • 2008 წ., 29 დეკემბერი – ნიკო ნიკოლაძის დაბადებიდან 175 წლისთავისადმი მიძღვნილი საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები 2008 – მეცნიერული ხედვა“
  ორგანიზატორი: თები, ემკა,
  მოხსენების სათაური – „ვირტუალური მოხმარების საბანკო დაფინანსების პრობლემები“
  როლი – მთავარი მომხსენებელი, ორგანიზატორი
  ადგილი – თბილისი, სასტუმრო „ამბასადორი“;
 • 2014 წ., 4 აპრილი – თბილისის ეკონომიკური ფორუმი – „საქართველოს 2013 წლის პოლიტეკონომია და 2014 წლის გამოწვევები“
  ორგანიზატორები: საქართველოს ბიზნეს პალატა, საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია
  როლი: ორგანიზატორი, მომხსენებელი და კონფერენციის მოდერატორი
  ადგილი – თბილისი, სატუმრო „რედისონ ბლუ ივერია“;
 • 2014 წ., 4 ივლისი – ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულება და საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების გამოწვევები
  ორგანიზატორები: საქართველოს ბიზნეს პალატა, საქართველოს
  ეკონომისტთა ასოციაცია, ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“
  როლი: ორგანიზატორი, მომხსენებელი, მოდერატორი
  მოხსენების თემა – „სამეზებლო ეკონომიკური პოლიტიკა და ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება“
  ადგილი – თბილისი, „რედისონ ბლუ ივერია“;
 • 2014 წ., 3 დეკემბერი – პარალელური მმართველობის პრობლემები და ხელისუფლების ევროპიზაციის გამოწვევები ასოცირების ხელშეკრულების
  განსახორციელებლად
  ორგანიზატორები: საქართველოს ბიზნეს პალატა, საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია, ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“
  როლი: კონფერენციის ორგანიზატორი და მოდერატორი
  ადგილი – თბილისი, „ჰოლიდეი ინი“;
 • 2015 წ., 23 აპრილი – თბილისის მეოთხე ეკონომიკური ფორუმი – „საქართველოს საინვესტიციო კლიმატი და მდგრადი განვითარება“
  ორგანიზატორები: „საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია“, „საქართველოს ბიზნეს პალატა“, „თავისუფალი ეკონომიკის ინსტიტუტი“ (FEBI)
  როლი – ორგანიზატორი
  ადგილი – თბილისი, სასტუმრო „თბილისი მარიოტი“;
 • 2015 წ., 30 აპრილი – საქართველოს ეკონომიკის მიღწევები და გამოწვევები – მიღწევები, პრობლემები, რისკები, პერსპექტივები
  ორგანიზატორი: „მოქალაქე“, „საზოგადოება 20/30“
  როლი – მომხსენებელი
  მოხსენების სათაური – „სავალუტო ბაზარი და პირდაპირი ინვესტიციები. შეცდომა, რომელსაც ეკონომისტ-მეცნიერები და ანალიტიკოსები უშვებენ“
  ადგილი – თბილისი, „თბილისი მარიოტი“;
 • 2015 წ., 26 ივნისი – თბილისის V ეკონომიკური ფორუმი – ურბანული განვითარება და ეკონომიკური ზრდის პერსპექტივები
  ორგანიზატორები: „ევროპის სამოქალაქო ინჟინერთა საბჭოს“ (ECCE) ოფიციალური წევრი „საქართველოს სამოქალაქო ინჟინერთა საზოგადოება“ (GSCE), „თავისუფალი ეკონომიკის ინსტიტუტი (FEBI)“
  როლი – ორგანიზატორი
  ადგილი – თბილისი, სასტუმრო „თბილისი მარიოტი“.

სამეცნიერო საზოგადოებების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების, საორგანიზაციო კომიტეტების წევრობა

 • 2006-2009 წწ. – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი;
 • 2005 წ. – დღემდე – გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი;
 • 2008-2014 წწ. – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ჟურნალ „ეკონომიკა და ბიზნესის“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი.

 

პირადი ინფორმაცია

ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო-ანალიტიკური
ნაშრომები

(იხილეთ დანართი #1)

 

 

იხილეთ CV PDF ფორმატში: CV-ემზარ ჯგერენაია

დანართი #1: გამოქვეყნებული სამეცნიერო-ანალიტიკური ნაშრომები