ბიზნეს ანალიტიკა

საინვესტიციო კონსალტინგი

ინდივიდუალური მიდგომა

საქართველოს ბიზნეს პალატა

წევრების გაერთიანებით, ხელისუფლებასთან, საერთაშორისო და ადგილობრივ პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, ხელს უწყობს ბიზნესგარემოს გაუმჯობესებას საქართველოში

პერსონალური

მიდგომა
ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ევროპული ნორმებითა და პრინციპებით ბიზნესის დაცვის ღონისძიებების შემუშავება და მისი პრაქტიკაში გატარების, ასევე საქმიანი გარემოს გაუმჯობესებისათვის და ეკონომიკური თანამშრომლობის პროცესში პირდაპირ ჩართული კომპანიებისა და საწარმოების ინდივიდუალური და კოლექტიური ინიციატივების ხელშეწყობა.

ბიზნეს

ანალიტიკა
პალატის მიზანია, ბიზნესის სამართლებრივი დაცვის უზრუნველყოფა და თავისუფალი და თანასწორი ბიზნეს კლიმატის შექმნა; საგადასახადო სისტემის მუდმივი კონტროლი და მისი გაუმჯობესებისათვის ღონისძიებების შემუშავება; ბიზნესისათვის მნიშვნელოვანი და სტრატეგიიული პროექტების ანალიზი; ასევე თავისუფალ ვაჭრობასა და კონკურენციაზე ზრუნვა და ბიზნეს-განათლების მიღების ხელშეწყობა.

საინვესტიციო

კონსალტინგი
პალატის მიზნებში ასევე შედის საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებისათვის ღონისძიებების შემუშავება. ბიზნესისა და ბიზნეს სუბიექტების დაცვა. მათი ლობირება, მათთვის რჩევების მომზადება და პიარი; ასევე ინვესტიციების მაქსიმალურად დაცვის ღონისძიებების შემუშავება და მათი განხორციელებისათის რეკომენდაციების მომზადება.

წევრობა

მხოლოდ ნამდვილ წევრებს გააჩნიათ პალატის მართვის ორგანოებში კანდიდატების წარდგენის, გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობისა და ხმის უფლება. პალატის ასოცირებული წევრები კი სარგებლობენ პალატის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა სემინარებში, პროგრამებსა და მსგავსი ტიპის ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღების უფლებით.

თანამშრომლობა

დაარსების დღიდან საქართველოს ბიზნეს პალატა განსაკუთრებული აქტიურობით გამოირჩევა. პალატის ორგანიზებით გაიმართა სხვადასხვა თემატიკის სემინარები, კონფერენციები, გამოქვეყნდა პუბლიკაციები, წარიმართა შეხვედრები საქართველოს მთავრობის უმაღლეს თანამდებობის პირებთან. საქართველოს პალატა არის სხვადასხვა სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციების მრჩეველთა საბოჭოების წევრი, მათ შორის:

შეფასებები

ჩვენ მზად ვართ თქვენს დასახმარებლად

მოგვწერეთ თქვენი პრობლემის ან ინიციატივის შესახებ!

  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
სიახლეები
ღონისძიებები
შემოგვიერთდით facebook-ზე